Ik leer leren


Voor kinderen en jongeren vanaf een jaar of 10 is het mogelijk een training te volgen, gericht op het leren leren. Deze Ik leer leren training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat deze training de kinderen leert welke voorwaarden er nodig zijn om te kunnen leren. Dus waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over hoe te leren.

Wil je..
* Leren plannen en organiseren van je huiswerk?
* Je beter kunnen concentreren?
* Van je zenuwen of faalangst af?
* Leuke leer-trucjes ontdekken?

Kom dan leren leren en ontdek dat leren best leuk kan zijn!

Al tijdens de training halen kinderen hogere cijfers en leren ze efficiënter en effectiever.
Kinderen halen hogere cijfers, krijgen greep op faalangst, ontdekken hoe ze beter om kunnen gaan met concentratie en de motivatie voor leren gaat bij de meeste kinderen met sprongen vooruit.
Ook inhoudelijk begrijpen kinderen beter hoe ze kunnen plannen en hoe ze de verschillende soorten vakken op de beste manieren kunnen leren. Kinderen en ouders krijgen meer inzicht in hoe ze het leren kunnen aanpakken. Er worden gedurende de lessen veel vallende kwartjes ervaren. Ouders herkennen hoe ze hun kind kunnen ondersteunen en begrijpen ook meer van hun eigen manier van leren.

PROGRAMMA
We volgende de methode aan de hand van een werkboek, maar uiteraard staat de behoefte van het kind zelf centraal. Voor aanvang van de training stellen we samen vast wat de hulpvraag is van het kind. Tijdens de trainingen zal je merken dat je kind zelf ontdekt wat voor hem helpt om het leren makkelijker te maken. Aan het eind van iedere training vat de leerling samen wat voor hem de tips zijn die hij meeneemt naar huis.

Tijdens de trainingen wisselen we het werken uit het werkboek af met ontspanningsmomenten en activiteiten. Dit maakt de trainingen heel prettig om te volgen.

De trainingen bestaan uit vijf lessen van anderhalf uur. Onderstaande onderwerpen komen aan bod:
Les 1: Je ontdekt je eigen manier van leren.
Les 2: Je leert omgaan met faalangst en motivatie.
Les 3: Je leert plannen en organiseren.
Les 4: Je leert omgaan met concentratie.
Les 5: Je leert op een slimme manier je hersens te gebruiken.
De training wordt zoveel in groepsverband als individueel gegeven.

Voor meer informatie zie ook www.ikleerleren.nl