Coaching


Voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar werk ik met coachen via het veelzijdige Coachee! Spel.

Met behulp van dit spel kan ik het kind helpen zijn talenten, kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken. En deze in zetten, te versterken en te gebruiken in situaties die moeilijk zijn, om vervolgens een bepaald doel te bereiken. Door kortdurende, oplossingsgerichte hulp die op speelse wijze wordt geboden.
Meestal zijn 2 tot 5 afspraken nodig om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen. Zo kan het kind zich vanuit zijn eigen talenten en kwaliteiten weer lekker in zijn vel voelen.
Het Coachee! spel is praktisch, veelzijdig en creatief. Het spel geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over de situatie waarin het kind zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt. Hoofd, hart en handen worden aangesproken.
Het Coachee! spel is op verschillende manieren in te zetten, zoals in een 1 op 1 situatie met kind en begeleider, met de mogelijkheid dat de ouders ook meespelen, maar ook met groepjes kinderen. Het spel is tevens geschikt om te spelen met jongeren en volwassenen.

Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema’s:
* kind en familie
* het zelfbeeld en probleemoplossend vermogen
* kwaliteiten en talenten
* hulpvraag of het probleem van het kind
* het kind op school
* het hebben van en omgaan met emoties

Waar staat Coachee! voor?
C oncrete en praktische werkwijze voor iedereen die met kinderen werkt.
O ntwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk.
A fgestemd op de hulpvraag van het kind, de ouders en de begeleider.
C ursussen en workshops voor wie met kinderen werkt.
H oofd, hart en handen worden aangesproken.
E ffectief hulpmiddel om het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden.
E igen kwaliteiten en talenten van zowel het kind, als de ouders en de begeleider staan voorop.